اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه i

4552) I don't know how to say
4553) نمی دونم چجوری بگم

4554) I don't know how will turn out
4555) نمی دونم چه میشه

4556) I don't know what is what
4557) نمی دونم چی به چیه.

4558) I don't know what's wrong
4559) نمیدونم چی شده

4560) I don't know why you keep chasing her around
4561) نمیدونم چرا هی داری اون رو این اطراف تعقیب میکنی

4562) I don't mean it
4563) منظوری نداشتم.

4564) I don't no the Jack
4565) من گم شده ام

4566) I don't think he is ill at all
4567) خودش رو زده به مریضی

4568) I don't want to be here, I'm much too tired
4569) دیگه نمی خوام اینجا بمونم، خیلی خیلی خسته شدم

4570) I don't want to ruin your face
4571) نمی خوام آبروی تو رو ببرم

4572) I don't want to teach my grandmother to suck eggs
4573) به لقمان حکمت آموزی چه باشد!

4574) I don`t trust you with my car
4575) من به تو اعتماد نمیکنم ماشینم را به تو بسپارم

4576) I don’t have a dog chance
4577) شانس سگ و ندارم
4578) خر شانس نیستم

4579) I don’t have anything to do in return
4580) نمی تونم محبت شما رو جبران کنم

4581) I don’t have anything to give in return
4582) نمی دونم محبت شما را چگونه جبران کنم

4583) I don’t know.
4584) نمی دونم

4585) I don’t know what to do
4586) نمی‌دونم چه گلی به سرم بگیرم

4587) I don’t know when she left home
4588) من نمی دانم او چه وقت منزل را ترك كرد

4589) I don’t know who types the letters
4590) من نمی دانم چه كسی نامه ها را تایپ می كند

4591) I don’t mean to sound ungreatful
4592) منظورم این نیست که از شما تشکر نکنم

4593) I don’t mind at all
4594) اصلا اشکالی نداره-اختیار دارید

4595) I don’t want to be a burdon to you
4596) نمی خواهم باعث زحمت شما بشوم

4597) I dreamed
4598) خواب دیدم

4599) I dreamed I had an interview with god
4600) خواب دیدم .در خواب با خدا گفتگویی داشتم

نوشته شده در تاریخ جمعه 23 بهمن 1388    | توسط: sina khari    |    |
نظرات()