نمونه سوالات دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی مقدماتی:

نمونه سوالات        :       لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

زبان انگلیسی مقدماتی:

نمونه سوالات        :       لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

اخلاق اسلامی:

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

ریاضیات مقدماتی۱

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

ریاضیات مقدماتی ۲

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

فیزیک مقدماتی:

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱لینک دانلود۲

اندیشه اسلامی ( ۱)

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

اندیشه اسلامی ( ۲)

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

زبان خارجه:

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

فارسی:

نمونه سوالات        :         لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

تربیت بدنی ( ۱ )

نمونه سوالات        :       لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

جمعیت و تنظیم خانواده:

نمونه سوالات        :       لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی:

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

تاریخ فرهنگ وتمدن ایران و اسلام:

نمونه سوالات        :        لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

تفسیر موضوعی قرآن:

نمونه سوالات        :   لینک دانلود۱ لینک دانلود۲

نمونه سوالات مهارتهای زندگی:
www.amirdesign.iran50.com

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 آبان 1388    | توسط: sina khari    |    |
نظرات()